บริหารงานโดย คุณชัยยา สุวรรณประทีป

ประวัติความเป็นมา

   แต่เดิมฟาร์มของเราทดลองเลี้ยงปลาหลายประเภททั้งปลานิล ปลาดุก ปลาชะโด ปลาแรด เมื่อเลี้ยงไปแล้ว จับขายไม่ค่อยได้กำไรเพราะราคาปลาไม่ดี ปลาเล็กไม่ได้ขนาดหรือโตเกินขนาดตามความต้องการของตลาด ก็จะไม่ได้ราคา ต่อมาได้มีผู้แนะนำให้เลี้ยงปลาช่อนจึงไปหาลูกพันธุ์จากสุพรรณบุรีมาเลี้ยง ปีแรกขาดทุนไปหลายแสนเพราะปัญหา การโดนหลอกขายลูกพันธุ์ (ปลาไม่ได้คุณภาพ ปลาแกรน) และอาหารที่ใช้เลี้ยงจะต้องเป็นเนื้อสัตว์ (ปลาเป็ด-เครื่องใน-หัวไก่ บด) ทำให้น้ำเสียง่ายต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวัน   ทางฟาร์มจึงคิดค้นเพาะพันธุ์ลูกปลาเอง ประมาณกว่า 2 ปี จึงสามารถเพาะพันธุ์ได้สำเร็จและยังสอนให้ปลากินหัวอาหาร 100% ได้โดยไม่ต้องผสมเนื้อสัตว์ด้วย มีผลทำให้น้ำไม่เสีย ระยะเวลาการเปลี่ยนน้ำจากทุกวันเป็น 7-20 วัน การเจริญเติบโตของปลาดีผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ   จากความสำเร็จของฟาร์มจึงคิดเพาะพันธุ์ลูกปลาช่อนที่กินหัวอาหารได้ 100% จำหน่าย โดยอย่างน้อย เกษตรกรที่นำลูกพันธุ์ปลาช่อนของทางฟาร์มไปเลี้ยงจะไม่ประสบปัญหา โดนหลอกขาดทุนอย่างเช่นที่ฟาร์มเคยโดนมาmouseover